طرح اجرایی

طرح اجرایی همایش ششم

طرح اجرایی

ششمین همایش بزرگ

تجلیل از مشاهیر و مفاخر مازندران

دبیرخانه بنیاد مشاهیر و مفاخر مازندران

 

دبیر همایش :

دبیر همایش فردی است دارای تخصص علمی و فرهنگی و اجرایی، که بر  کلیه امور

ستاد همایش نظارت و اشراف کامل دارد.

 

 وظایف دبیر همایش : 

- تبیین و تشریح اهداف برگزاری همایش

- برگزاری جلسات هماهنگی با کمیته های علمی تخصصی به منظور ارزیابی سوابق علمی، چهره های منتخب

- تعیین کمیته های مختلف و انتخاب دبیران کمیته ها و ابلاغ شرح وظایف به آنان درجهت تحقق اهداف برگزاری همایش.

- نظارت بر امور اجرایی و هماهنگی بین کمیته ها

 

کمیته های همایش :

در راستای بهره گیری بهینه از توان و استعداد نیروهای همکار همایش، دبیر همایش با تشکیل کمیته

های متعددمیتواند علاوه بر تقسیم کارها از خلاقیت های افراد به نحو مناسب استفاده نماید.

 

 

کمیته علمی تخصصی و ارزیابی:

شرح وظایف:

- بررسی و ارزیابی  زندگینامه ، سوابق و مدارج علمی شخصیت هایمنتخب همایش

- تهیه محتوای ویژه نامه همایش و ارسال آن به کمیته تبلیغات و انتشارات جهت چاپ

- تعیین اساتید و شخصیت های بر جسته ی کشور و بین المللی جهت سخنرانی روز همایش و ابلاغ آن به کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی جهت تدارک حضور آنان

- تنظیم متن پوستر و کارت دعوت و تهیه کنداکتور (ریز برنامه همایش) و ابلاغ آن به کمیته انتشارات و تبلیغات جهت چاپ و انتشار

- نظارت بر برنامه های در حاشیه همایش از قبیل ساخت و پخش تیزر، کلیپو نظارت بر بر پایی نمایشگاه

- انتخاب مجری و قاری برجسته کشوری جهت اجرای برنامه و تلاوت قرآن در روز برگزاری همایش

 

کمیته برنامه ریزی

شرح وظایف:

- معرفی برنامه های اجرائی در راستای سیاست های ابلاغی شورای سیاستگذاری

- تعیین راهکارهای اجرایی برنامه ها و ابلاغ آن به کمیته اجرائی

- تدوین دستورالعمل ها و آئیین نامه های اجرائی بنیاد مطابق با اهداف بنیاد

- نظارت برحسن اجرای برنامه ها

- بررسی محتوائی برنامه ها و همایش ها و آسیب شناسی و ارائه نظرات اصلاحی

 

کمیته مالی و پشتیبانی

شرح وظایف:

- برآورد هزینه های برگزاری همایش بادر نظرگرفتن کلیه فعالیتها وتعیین جذب بودجه.

- شناسایی منابع مالی ومکاتبه باآنها جهت جذب بودجه منابع مالی شامل سازمانها و نهادهای اقتصادی و فرهنگی کشور خصوصا آنهایی که به عنوان همکار در برگزاری همایش مشارکت خواهند داشت.

- تعیین نیازهای مالی در کمیته های مختلف همایش و اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به انها متناسب با کل بودجه همایش.

- رایزنی جهت شناسایی اسپانسر همایش و خیرین خوشنام

 

کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

شرح وظایف :

- ارتباط با شخصیت ها و اساتید برجسته کشور جهت دعوت و حضور آنان در همایش که البته این امربا هماهنگی کمیته علمی تخصصی و ارزیابی صورت خواهد گرفت.

- ارتباط با مطبوعات و صدا و سیما  جهت اطلاع رسانی دقیق از پخش تیزر، خبر و اطلاع رسانی همایش  و نیز هماهنگی با انان جهت حضور در روز همایش جهت  تهیه خبر و گزارش.

- انجام مصاحبه با دبیر همایش و بیان اهداف و فعالیتهای دبیر خانه همایش از زبان دبیر همایش و انعکاس ان در مطبوعات صداو سیما.

- طراحی بولتن خبری با محتوای بیان اخبار و فعالیتهای متعدد مربوط به دبیر خانه همایش .

- دعوت از قاری و مجری همایش.

- ساخت فیلم مستند کوتاه، کلیپ و تیزر و دعوت از فیلمبرداران حرفه ای صدا و سیما جهت ضبط کامل برنامه های روز همایش

 

دانلود فایل همایش ششم در قالب PDF